Údaje o textu
Titulek: Májové časy
Podtitulek: Píseň v čas májový
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: HOLAN ROVENSKÝ, VÁCLAV KAREL. Capella regia musicalis. Staré Město pražské: Jiří Laboun, 1693. Str. 296-297. Dostupné z: http://www.manuscriptorium.com/apps/main/mns_direct.php?docId=set20080219_38_110.
Vydáno: 1693
Licence: PD old 70
Související: Capella regia musicalis

1. Májové časy,
veselé hlasy,
lidskému pokolení se zjevují,
všeliké radosti,
k srdečné libosti
v tento čas se nám vyskytují.

2. Slunéčko zhřívá,
zem se otvírá,
růžičky s libou vůni ukazuje,
i to kořeníčko
raduje se všecko
z tvého Ježíši zmrtvýchvstání[red 1].

3. Lesy, hájové,
i pahrbkové,
jak se pěkně začínají zelenat,
a po nich ptáčkové,
létajíc vesele
začínají líbezně zpívat.

4. Pramínky tekou,
každý svou vahou,
všecky řeky přepěkně se blyštějí,
a v nich se rybičky
prohýbají vždycky
sem i tam bystře se hýbají.

5. Krásné zvířátka,
vesele všecka,
po lukách, po lesích sem tam běhají,
a vzkříšení tvému,
Kriste veselému
mezi kvítky se proskakují.

6. Nad to vše i my
souce[red 2] rozumní
stvoření tvé, tebe vychvalujeme,
a s anjeli tvými
duchy přečistými
tobě aleluja spíváme.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. v originále: z mrtvých vstání
  2. jsouce