Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888/Primavera

Údaje o textu
Titulek: Primavera
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: Literární premie Umělecké Besedy v Praze na rok 1888. Praha : nákladem Umělecké Besedy, 1888. S. 19.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Primavera! Primavera!
Jak to voní, zvoní z šera,
jak by se v tom vzduchu chvěly,
křídly tloukly, lkaly, pěly
zástupy těch hubiček,
které sláká letem ptáka
dívkám v rty a do líček
skotačivá, lstivá, snivá
        Primavera!

Primavera! Primavera!
Bledá, hnědá, nevím která
dívky s tmavým, plavým vlasem
milujte! Vše prchá časem
vrásky skanou do líček;
jen se smějte, přilákejte
zástupy těch hubiček,
jež má v lůně, lesk a vůně,
        Primavera!