Listopad má více významů:

Karel Čapek
Kalendář/Listopad
František Halas
Hořec/Listopad
Sepie/Listopad
Karel Hrubý
Sbírka přísloví, pořekadel a průpovědí, kterých užívá náš lid rolnický/Listopad
Jiří Mahen
Plamínky/Listopad
Jaroslav Martinec
Ruch (almanach 1870)/Listopad
bratři Mrštíkové
Rok na vsi/Listopad
Jiří Orten
Cesta k mrazu/Listopad
Jaroslav Vrchlický
Dni a noci/Listopad