Letní noc

Letní noc má více významů:

Viktor Dyk
Pohádky z naší vesnice (Dyk)/Letní noc
Édouard Schuré
Poesie francouzská nové doby/Letní noc
Jaroslav Vrchlický
Letní noc (Vrchlický)