Kytice (almanach)/Po návratu

Údaje o textu
Titulek: Po návratu
Autor: Bohumil Janda Cidlinský
Zdroj: Kytice. Almanach. Praha: Kat. Jeřábková, 1859. s. 57–58.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Když jsem přišel z dalné dáli,
Vesele Tvé očko zřelo,
Rtíčky Tvé se libě smály,
Jasně zářilo Tvé čelo.

Ale když jsem bral se v dáli,
Oko Tvé se rozslzelo,
Rtíčky Tvoje ubledaly,
A Tvé čelo zesmutnělo.

Děvo, děvo přemilená,
Kdy zas zbledlé rtíky Tvoje
Zlíbám vroucně do červena,
A ukojím touhy tvoje?

V tom mém srdci stále brojí
Prudkých citů vlnobití
A mou mysl nepokojí
V jejím prostém, tichém žití.

Ale jako v bouřném moři
Na dně dříme perla tiše,
Tak se v srdci prudkém noří
Láska má v své klidné říše.