Česká čítanka pro druhou třídu škol středních/Květy a plody

Údaje o textu
Titulek: Květy a plody
Autor: Vladimír Šťastný
Zdroj: BARTOŠ, František. Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. Brno: Winiker, 1883. s. 198.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Květy zvadly, listí padá
se zelených druhdy snětí:
obraz tvůj to, duše mladá,
nauč se mu rozuměti!

Málo sadař po zahradě
opadlého listí želí,
jen když v jeho milé vnadě
stromu plod mu dozrál stkvělý.

Nejsou víc než list ten padlý
tvého mládí krásní snové:
uzrál-li plod činu sladký,
nechť i sprchnou žití dnové!