Krátká příručka hornolužické srbštiny/Osobní zájmeno ja, ty, se

Údaje o textu
Titulek: Osobní zájmeno ja, ty, se
Autor: Josef Páta
Zdroj: PÁTA, Josef, Dr. Krátká příručka hornolužické srbštiny. Praha: Českolužický spolek, 1920
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1920
Licence: PD old 70
Jednotné číslo:
1.osoba. 2. osoba. Zvratné.
1. 5. ja ty ty
2. mnje, mje mne, mě tebje, će tebe, tě sebje, so sebe, se
3. mni (mnje), mi mně, mi tebi, ći tobě, ti sebi, sej sobě, si
4. mnje, mje mě, mne tebje, će tě, tebe sebje, so se, sebe
6. we mni mně we tebi tobě we sebi sobě
7. ze mnu mnou z tobu tebou ze sobu sebou
Dvojné číslo:
1. 5. mój (my oba dva) wój (vy oba)
2. naju (nás obou) waju sebje, so atd. jako v čísle jednotném
3. 6. 7. namaj (nám oběma) wamaj
4. naju, naj (nás oba) waju, waj
Množné číslo:
1. 5. my my wy vy
2. 4. nas nás was vás jako v čís. jedn.
3. nam nám wam vám
6. we nas nás we was vás
7. z nami námi z wami vámi
3. osoba
Jednotné číslo:
muž. žen. stř.
1. wón on wona ona wono ono
2. jeho jeho, ho jeje jeho jeho, ho
3. jemu jemu, mu jej jemu jemu, mu
4. jeho, jón jeho, jej, ho, -ň ju ji jo (to) je
6. we nim (v) něm we njej o ní we nim o něm
7. z nim jím (s ním) z njej z nim jím
Dvojné číslo:
1. wonaj wonej wonej
2. jeju
3. 6. 7. jimaj
4. jeju, jej jej
Množné číslo:
1. woni, wone (oni, ony) wone (ony) wone (ona)
2. jich (jich)
3. jim (jim)
4. jich, je (je) je (je)
6. we nich (o nich)
7. z nimi (jimi, s nimi)

Poznámky. 1. Tvary mje, mi, će, ći, sej jsou bezpřízvučné jako v češtině; při důrazu, na začátku vět a po předložkách užíváme delších tvarů mnje, tebje.

2. Říkáme a píšeme: před jeho (jich) dworom (před jeho, jejich dvorem), ale srny pola njeho, pola nich, t. j. dáváme n jako v češtině tam, kde po předložce následuje pouhé zájmeno.

3. Místo jeho, jemu můžeme čisti též zkrácené tvary : joh' , jom' (dial, joho, jomu).