Krátká příručka hornolužické srbštiny/Hlásky — Zynki

Údaje o textu
Titulek: Hlásky — Zynki
Autor: Josef Páta
Zdroj: PÁTA, Josef, Dr. Krátká příručka hornolužické srbštiny. Praha: Českolužický spolek, 1920
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1920
Licence: PD old 70

Horní lužičtina má tuto abecedu.

a, b, c, ć, č, d, dź, e, ě, f, g, h, ch, i, j, k, kh, l, ł, m, ḿ, n, ń, o, ó, p, ṕ, r, ŕ, ř, s, š, t, u, w, ẃ, y, z, ž.
A, B, C, Ć, Č, D, Dź, E, F, G, H, Ch, I, J, K, Kh, L, Ł, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, W, Y, Z, Ž.

Hlásky q a x se vyskýtají jen v cizích slovech, ačkoliv tu většinou píšeme již kw a ks; na př.: kwalita, Ksawer. Místo ph píšeme jen f: filosof, fosfor.

Dvojí hlásky cizích slov zjednodušujeme jako v češtině: program, komisija, kongres, protokol.

O psaní cizích slov a velikých písmen platí stejná pravidla jako v češtině.