Krásný večer

Krásný večer má více významů:

Paul Bourget
Moderní básníci francouzští/Krásný večer
Eliška Krásnohorská
Z máje žití/Krásný večer