Kalendář Zlaté Prahy/1895/Modlitba

Údaje o textu
Titulek: Modlitba
Autor: Adolf Heyduk
Zdroj: Kalendář Zlaté Prahy. Praha : J. Otto, 1895. s. 63.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Stařeček s houslemi ondy
ze starých vyrudlých not
pomáhal v kostele hráti
rektoru na boží hod.

Se zrakem sklopeným, tiše
v zákoutí u pultu stál,
a bděle a vroucně a zbožně
z partesů četl a hrál.

Pohnut jsem na něho hleděl,
což mi hra bez varhan a zpěv!
Z ňader těch starcových houslí
lila se zvučící krev.

Obratněj’ vedli si druzí,
smyčec jich vždy jen se mih’
hráli — leč stařeček sivý
modlil se na strunách svých.