Index:Stavby Ústředního spolku československého průmyslu cukrovarnického.djvu

Autor Josef Záruba-Pfeffermann
Název Stavby Ústředního spolku československého průmyslu cukrovarnického v Praze v letech 1920-1923 a Průmyslová tiskárna na Letné. Výzkumný ústav československého průmyslu cukrovarnického v Praze. Datum 1925
Rok vydání 1925
Vydavatelství Spolek československých inženýrů
Obálka
Strany
Poznámky