Heinův passionál/Ta černá paní…

Údaje o textu
Titulek: Ta černá paní…
Autor: Heinrich Heine
Krátký popis: Z cyklu Lazarus v Básních (1853 a 1854)
Původní titulek: Es hatte mein Haupt die schwarze Frau…
Zdroj: HEINE, Heinrich. Passionál. Praha: Svoboda, 1949. s. 101.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Otokar Fischer
Licence překlad: PD old 70

Ta černá paní mne sevřela,
ba zlíbala srdce mi bědné.
Jak za slzou slza jí vyvřela,
má hlava mi šedne, ach, šedne.

Už zchroml jsem a chor jsem z ní.
Zrak z očí mi vylíbala.
To její ústa horoucí
z páteře míchu mi ssála.

Je tělo teď už jen zdechlina,
v něm duše má uvězněna,
však někdy tam rámusit začíná,
ba řádit a klít jak žena.

Vše marno! Ni komára nezraní
to sebehorší tvé klení.
Zkus nésti to v křesťanském fňukání
a dej se na modlení!