Hřbitovní kvítí/45

Údaje o textu
Titulek: Hřbitovní kvítí 45
Autor: Jan Neruda
Zdroj: Literární doupě
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Nad blázincem věž se štíhlá vzpíná,
jako pomoc z nebes dálných vzývá,
či jak nade rovem zpustlým leckdy
matkobijce ruka vyschlá čnívá.

Což ti zaživa zde pohrobení,
což jsou matkobijci mezi nimi? -
Ovšem! - Chtěli nad věhlasnou matku,
nad přírodu býti moudřejšími.