Goetheho vybrané básně/Netrpělivosť

Údaje o textu
Titulek: Netrpělivosť
Autor: Johann Wolfgang von Goethe
Zdroj: [1] a [2]
Licence: PD old 70
Překlad: Jan Evangelista Nečas
Licence překlad: PD old 70

Nechť jen dál a dále míří,
neustanou u běhu,
obraznosť ať jen se šíří,
rozpíná se u břehu!
Zkušenosť je školou pravou:
Srdce trpí tísní svou,
bolesť mládeži je stravou,
chvalozpěvem slzy jsou.