Duch Německa/Slova víry

Údaje o textu
Titulek: Slova víry
Autor: Friedrich Schiller
Původní titulek: Die Worte des Glaubens
Zdroj: Duch Německa: výbor z německé poesie. Překlad Karel Dostál-Lutinov. V Praze: Tiskem a nákladem Českoslovanské akc. tiskárny, 1917. 145 s. Světové obzory; č. 5-9. S. 59-60.
Dostupné online.
Vydáno: 1917
Licence: PD old 70
Překlad: Karel Dostál-Lutinov
Licence překlad: PD old 70
Související: Básně lyrické/Slova víry
Slova víry.

Tři slova povím vám hluboká,
jež linou se ode rtu k retu;
ta nepocházejí z široka,
jen srdce je hlásá světu:
A člověku cena je odňata,
když nevěří ve tři slova ta.

Jsme stvořeni volní, svobodní,
byť v poutech zrození k strázni.
To věřte, ať luzy repot zní,
ať šlapou tu volnosť blázni.
Když otrok svá pouta rve, pak se třes,
muž svobodný nikdy nešíří děs.

A ctnost, ta není též prázdný ton,
té člověk v žití má sloužit,
a byť i klopýtal v žití shon,
vždy po božském může toužit;
co rozumu rozumných skryto je,
cit dětinný koná pln pokoje.

A Bůh jest, a svatá vůle bdí,
byť lidská vůle se chvěla,
nad časem a prostorem věčná sní
ta nejvyšší myšlenka skvělá;
nechť věčná kol změna a věčný ruch,
v tom víru vždy jeden tu klidný duch.

Tři slova ta chraňte si hluboká,
ta nech jdou ode rtu k retu!
Byť nepocházela z široka,
hloub vnitra je zjevuje světu.
A nemůže cena být odňata
tomu, kdo věří v tří slova ta.