Duch Německa/Náš Pán zná svoje

Údaje o textu
Titulek: Náš Pán zná svoje
Autor: Carl Johann Philipp Spitta
Zdroj: Duch Německa: výbor z německé poesie. Překlad Karel Dostál-Lutinov. V Praze: Tiskem a nákladem Českoslovanské akc. tiskárny, 1917. 145 s. Světové obzory; č. 5-9. S. 79-80.
Dostupné online.
Vydáno: 1917
Licence: PD old 70
Překlad: Karel Dostál-Lutinov
Licence překlad: PD old 70
NÁŠ PÁN ZNÁ SVOJE.
Duchovní píseň od K. J. Spitty. Psalter und Hurfe, 1873.

Náš Pán zná svoje věrné
a od věků je znal,
všech končin, bílé, černé,
ať žebrák to či král.
On po pastvách je vodí
a nedá zahynout,
ať slunkem, stínem chodí,
vždy jeho musí slout.

 On z víry poznává je,
 jež Slovu uvěří
 a Ukrytému v taje
 jak Otci důvěří.
 Ze Slova víra zkvetla
 a Slova nají se,
 klaní se Slovu světla
 a Slovem hájí se.

On zná je po nadějích,
jež v něho skládají,
že on jest Pánem jejich,
tím šťastní jásají.
A v jeho pravdy září
květ naděje té plá,
ten neví, co je stáří
a vždy se zelená.

 On zná své po té lásce.
 jež plodem jeho jest,
 jež jemu v oběť klást se
 a znát chce jeho cest,
 jež k jiným tak se sklání,
 jak srdci vnuká on,
 a seje požehnání
 a snáší bol a ston.

Pán zná své sluhy věrné
jak od věků je znal,
všech končin, bílé, černé,
ať žebrák nebo král.
Zná po skutků je míře,
jež z Ducha pramení,
v naději, lásce, víře,
milosti znamení.

 Ó pane, vlej nám víru
 a nás v ní zachovej,
 sil naděj v pochyb víru
 a lásce planout dej.
 A až pak den ten svitne,
 kdy svět tě spatří zas,
 nech po pravici třpytné
 své věrné státi nás!