Diskuse s uživatelem:Danny B./podpis

Hodlám tuto stránku smazat, pro zřízení alternativních řešení ponechávám den dva čas. Užití šablon v podpisech odporuje nejen zvyklostem a doporučením na české Wikisourci (zde) a české Wikipedii (zde), ale i všeobecně, cituji z en.wiki: „Transclusions of templates and parser functions in signatures (like those which appear as {{User:Name/sig}}, for example) are forbidden. There are several reasons for this...“ (zde). Děkuji za pochopení. -jkb- 13:37, 1. 1. 2008 (UTC)

Domnívám se, že není potřeba záležitost jedné podpisové šablony hrotit. Rozeberme si, v čem mohou být podpisové šablony problematické:
  1. při každém ukládání stránky se musí expandovat kód šablon, což stojí nějaký výkon serverů – jedna podpisová šablona na malém projektu, která je vložena do 34 stránek, nepředstavuje zásadní problém, navíc jsou zde i jiné šablony (například {{Šablona}}), jejichž užití není nezbytné, ale významně zlepšuje komfort editorů nebo čtenářů
  2. změna v kódu šablony znamená pro server nárazovou zátěž, kdy musí během nejbližších hodin či dnů přerenderovat všechny stránky, ve kterých je vložena – to platí pro všechny šablony a stránky, nejen pro podpisovou šablonu na diskusních stránkách; na našem malém projektu, při četnosti použití a množství uživatelů, kteří podpisové šablony používají, to ve srovnání např. s en.wiki opravdu nepředstavuje žádný problém
  3. pokud existuje limit na celkovou délku rozvinutého kódu (na kterém se významnou měrou mohou podílet právě šablony), může dojít k tomu, že po jeho překročení se další výskyty šablon neexpandují – toto by nastalo jen u velmi dlouhých diskusních stránek a extrémně složitých šablon a bylo by to legitimním důvodem omezit uživatele, to však není případ této podpisové šablony
  4. jako každá často použitá šablona je lákavým terčem vandalů – pokud je relativně stabilní, není problém ji na žádost uživatele zamknout nebo polozamknout.
Suma sumárum, to co je problém na velkém projektu typu en.wiki, kde by podpisové šablony mohly používat stovky uživatelů na tisících stránek, nepředstavuje problém na malé české Wikisourci, kde podpisovou šablonu ma jeden či velmi málo uživatelů na několika desítkách stránek. Naopak podpisová šablona může být někdy výhodnější, momentálně mě napadá především úspora prostorové kapacity (dvacet znaků šablony ve srovnání s třeba i 200 znaky rozvinutého podpisu – viz např. Emirovy podpisy na cs.wiki).
Řiďme se zdravým rozumem namísto lpění na doporučeních jiných projektů (na en.wiki sice píšou „forbidden“, ale má to jen status doporučení, což je samo o sobě poněkud rozporné) a diskutujme raději o perspektivách a dalším rozvoji domény namísto toho, kdo co komu a proč smaže. Mazací šablonu zde ponechávám, i když se smazáním nesouhlasím, ale domnívám se, že lepší bude, když ji po zralé úvaze sundáš sám, než když povedeme revertovací válku. --Milda 00:22, 3. 1. 2008 (UTC)

Trochu mne, abych řekl pravdu, překvapuje poznámka o hrocení. Uvedl jsem tři odkazy, dle nichž se tyto šablony neužívají (navíc, hned dvě identické šablony na uživatele – viz i Uživatel diskuse:Danny B./sig), našel bych jich víc. Navíc, během posledních týdnů a měsíců se tu několikrát týdně ozývala kritika v minulosti vytvořených škodlivých a nesemantických kódů, nepotřebných a přebytečných šablon, jiných průlomových, mnou zavedených vymyšleností a podobně, vedoucím k možnému hroucení serverů. Shrnuji tedy: považuji za přirozené, když tu budou všichni měřeni jedním řemenem a řídit se stejnými pravidly. Nevím, kde bych našel jaký důvod dělat výjimky. Pokud někdo na cs.wiki, mimochodem, někomu povoluje 200 a více znaků na podpis místo šablony, tak to není problém wikisource, takové podpisy odporují přitozeně pravidlům tam i zde i jinde. Obě šablony tedy mažu v souladu se zdejšími principy. Mimochodem, snad objasníš Tvou poznámku o hrozící revertovací válce, abych si ji nevyložil špatně. Dík, -jkb- 16:03, 4. 1. 2008 (UTC)

Stránky jsem obnovil, jejich smazání považuji za nepřijatelné z těchto důvodů:
  1. nacházejí se v uživatelském prostoru, kde je mazání cizích stránek nežádoucí, pokud se nejedná o opravdu závažné případy porušování principů projektu (např. copyvio, osobní útoky, spam)
  2. nejedná se o případy, na které by se vztahovalo např. w:Wikipedie:Rychlé smazání (když už se chceš ohánět odkazy na principy z jiných projektů)
  3. mazání jsi zdůvodnil třemi odkazy, z nichž žádný není závazným pravidlem, z toho dva vedou na jiné projekty a ten, který je zde, obsahuje tvůj vlastní text, který jsi sepsal až cca půl roku poté, co šablona začala být používána
  4. samotná existence šablony a její používání k podepisování jsou dvě odlišné věci; pokud ti vadí podepisování pomocí šablon, nemůžeš to řešit smazáním šablony, ale požádat uživatele, aby se takto nepodepisoval; tvůj postup byl ve stylu „takhle se to tady nedělá, urychleně s tím něco udělej, za tři dny ti to smažu“
  5. pokud mazané stránky nevyhovovaly obvyklým kritériím pro rychlé smazání (jak jsem uvedl v bodě 2), měla následovat diskuse; nevím, jestli se moje vyjádření nesouhlasu dá považovat za diskusi, ale pokud ano, pak je zřejmé, že neskončila přesvědčivým výsledkem „smazat“
  6. smazáním vzniklo množství červených odkazů, se kterými jsi už nic neudělal; obvyklý postup je nejprve opravit odkazy a pak teprve mazat
Poznámka o dvojím řemenu a výjimkách by byla na místě, kdyby podpisovou šablonu používalo víc uživatelů, všem ostatním to bylo zakázáno a smazáno, jen jednomu výjimečně povoleno. Z toho, že podpisovou šablonu ostatní sami nepoužívají, nelze vyvozovat, že tomu, kdo ji používá, je měřeno odlišným metrem.
Cituji z Wikisource:Správci (kde je převzato z w:Wikipedie:Správci): „Správci nejsou žádnou zvláštní autoritou, jsou rovni každému jinému uživateli, co se týče práv i zodpovědnosti.“ Užívání zvýšených práv ve vlastním sporu je nežádoucí. Vzhledem k tomu, že vaše osobní spory trvají, žádám tě, abys byl při používání zvýšených práv vůči uživateli Danny B. zdrženlivý – třetí věta tvého předchozího příspěvku jasně potvrzuje, že v tomto případě se jedná o osobní odvetu vůči uživateli, s nímž máš v posledních měsících osobní spory.
Co bylo myšleno revertační válkou, je myslím jasné: přetahování se o šablonu smazat, čemuž jsem se chtěl vyhnout, nebo opakované mazání a obnovování, k čemuž nyní došlo. Hrocením jsem nazval to, že malichernost, která je v rozporu s nějakým doporučením, bude používána jako klacek na zlého psa. --Milda 09:00, 5. 1. 2008 (UTC)

Zahajte diskusi ke stránce Uživatel:Danny B./podpis

Zahájit diskusi
Vrátit se na uživatelskou stránku uživatele „Danny B./podpis“.