Zravím. Wikisource je sbírka (knihovna) volných textů, do které může přispívat každý. Pokud máte pocit, že zde chybí některý autentický historický dokument a máte jej k dispozici (v případě cizojazyčného dokumentu jeho překlad), můžete stránku s ním přidat. Jenom si, prosím, předtím přečtěte stránku Wikisource:Autorské právo, protože jen dokumenty, jejichž autorskoprávní ochrana vypršela nebo byly publikovány pod svobodnou licencí, můžeme do Wikisource přijmout – u historických dokumentů původně v jiném než českém jazyce mohou být problémy s jejich překlady.

Komenského text Jan Hus a Jeroným Pražský, s jinými některými mučedlníky byl převzat z jiného internetového zdroje. Pokud je v něm něco špatně – máte například tiskem vydanou verzi, kde je to jinak – nebojte se to opravit a v infoboxu uvést konkrétní zdroj (vydání, rok, strana). Připomínky k textům se nevkládají do textu samotného, ale na diskusní stránku, kam jsem je přemístil.

Děkuji za pozornost, a pokud s námi chcete spolupracovat (v tom případě doporučuji se zaregistrovat), přeji hodně zdaru! --Milda 07:54, 22. 1. 2007 (UTC)