Diskuse:Zvací dopis

Přidat téma
Aktivní diskuse

Nejsem nadšen, vůbec ne, ale poslední diskuse vyjasnila, že i stranické texty přes shodu strana=stát jsou chráněny AZ a nejsou PD-Gov. Nevím jestli se nedostaneme do problémů když přesto všude přilepíme něco jako PD manifesto. Já sám jsem uvažoval k výročí vybrat několik historických textů, kde bych si bejval byl jist s licencí, z toho pak z různých důvodů sešlo, ale Zvací dopis bych tu rád měl. Prozatím tedy upravit. -jkb- 21. 8. 2008, 19:51 (UTC)

P.S. Danny, mophl bys dát vědět jaký to je zdroj? A protokol též. Dík, -jkb- 21. 8. 2008, 19:53 (UTC)

U obou textů - Zvací dopis a Protokol o jednání delegace SSSR a ČSSR (1968) - vracím částečně šablonu upravit, protože tam skutečně ještě něco schází nebo není vyjasněno. Jednotlivě:

  • Wikisource obsahuje pouze texty, které již byly jednou někde řádně publikovány; uvádět tedy vlastní archiv jako zdroj není možné (a již vůbec ne, když odkaz vede na prázdnou stránku uživatele); jako zdroj musí být jednoznačně uvedena ta publikace resp. databáze, ze které byla zde uveřejněná verze převzata; pokud se vyskytuje ještě i jinde, je vcelku vedlejší, pouze u sporných dokumentů mohou být další prameny uvedeny v poznámkovém aparátě
  • v Protokolu ty úvodní dva odstavce zůstat nemohou, protože nejsou součástí vlastního dokumentu, patří spíš do článku na Wikipedii nebo do poznámkového aparátu (i když je to i tak dost dlouhé)
  • o tom, zda tam má zůstat obsah s nic neříkajícími čísly jednotlivých odstavců, se vlastně přít nechci, můj názor bude asi subjektivní
  • ale k licenci u Zvacího dopisu: užítí šablony pd-manifesto zde nebyla nikdy dodiskutována, vlastně jsem to byl já, kdo ji zde zavedl a prosazoval, mám ale nepříjemný pocit, pokud se objevuje u dokumentů, které nelze přisoudit státním činitelům, ale stranickým (nebo straně samotné); přes názor že tehdy strana byla státem (což je politicky i historicky více méně správné) toto nemá vliv ja právní posouzení - stranické texty jsou chráněny; text v licenci říká však něco jiného, a i na en.source je šablona užíváná v jiných případech, ne na nálepkování vlastně chráněných dokumentů - viz i Šablona diskuse:Licence PD-manifesto

Šablonu tam provizorně nechávám, existuje tu víc takto sporných textů, ovšem užití licence pd-manifesto, všechny takové texty vč. textů zcela bez licence bude nutno v dohledné době řešit a popřípadě - jistě bohužel - smazat, -jkb- 16. 10. 2008, 08:05 (UTC)

  • Ad zdroj: viz Šablona diskuse:Textinfo#Poznámky k parametrům: Zdroj, kde by měly být uvedeny základní údaje, odkud text skutečně pochází, ne kde všude se vyskytuje (zde je možno uvést název publikace resp. ISBN, pokud z nich byl text skenován či ručně přepsán, URL adresu na internetu atp.). Danny se mnou již před časem konzultoval (na IRC jako prostředku pro rychlou komunikaci – kdybys tam byl, mohls poradit lépe), co má uvést jako zdroj, když text pochází z jeho archivu a už nedokáže říct, odkud ho před delší dobou získal – zda má napsat, že jej převzal z totalita.cz, když to není pravda, nebo uvést vlastní archiv s tím, že správnost znění lze ověřit tam a tam. Že se jedná o řádně publikovaný text, je evidentní, když se nachází ještě někde jinde a znění je shodné.
  • Ad upravit: pokud jako zkušený uživatel vidíš, že dokument potřebuje upravit a pravděpodobně i jakým způsobem upravit, není lepší jej upravit rovnou, než olepovat šablonou? Zvlášť když se jedná o relativně krátký dokument, kde to bude otázka pár minut? --Milda 16. 10. 2008, 08:59 (UTC)

1. ad zdroj: ten citám přirozeně znám, sám jsem ho psal. Zdroj musí být ovšem takový, že na něj mohu odkázat. Dannyho prázdná uživatelská stránka není důkazem existence dokumentu - stejně jako odkaz na moji knihovnu [[-jkb- Library Berlin]] zde v bytě není dostatečným důkazem pro něco, co mi tu v nějaké knize stojí a já to opsal (nebo ještě jinak: ani jeho stránka zde ani má knihovna není místem, kde to bylo publikováno - je to obé soukromé uložiště, ne veřejná publikace). OT: Navíc kdysi někde byla diskuse o tom, že soukromé archivy v rámci WS hraničí s vlastním výzkumem. To podle mne prostě nejde. Pokud Danny_B neví, odkad to má, je pak lepší porovnat to s jedním z těch uvedených pramenů, prostě jen jako kontrolu, že to souhlasí, a uvést pak ten který pramen. My se totiž stejnak dřív či později nevyhneme kontrole textu, Němci to dělají dokonce ve dvou kolech, jeden má být někdo jiný než vkladatel - až pak se text označí jako ok a zamkne se. Na uživatelské stránce nebo na Dannyho počítači nic kontrolovat nemohu, když vůbec tak to by mohlo stát v red. poznámce.
2. ad úprava: myslím že sis všiml, že tu neustále něco upravuji, šablonu dávám převážně jen tehdy, když tam vidím nejasnosti. Zde byly nejasnosti nejen se zdrojem, který bylo nutno řešit, ale i s oněmi 2 odstavci (já osobně bych je vyndal zcela, stačí odkaz na cs.wiki jak je tu zvykem), s dle mne přebytečným obsahem a s licencí. Nechtěl jsem do toho sám šťourat, protože jsem si nebyl jistý jak by to bylo vzato (je to uhozené, vím, ale ...), tak je tam prostě šablona ve formě mého návrhu.
Takže prozatím zdraví -jkb- 16. 10. 2008, 12:36 (UTC)

ObnovenoEditovat

Dokument obnoven na základě vyjádření právní kanceláře ze dne 2009-05-23:

Jedná se o dokument, který je zcela vyloučen z ochrany autorským právem jakožto úřední dílo, jímž je (...) a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany, dle § 3 autorského zákona. Tento zvací dopis ve svém důsledku zásadním způsobem ovlivnil Československo a jeho občany a změnil jejich život po následujících 20 let. Je proto v eminentním veřejném zájmu, aby byl text šířen a aby se s ním mohl volně seznámit každý.
otrs:2008121110004465

Licence je tedy vyjasněna, ale stále je nutno najít zdroj. --egg 27. 5. 2009, 16:01 (UTC)

V dokumentu [Bez dovolení neotvírat. Zvací dopisy „pomohly odvrátit kontrarevoluci“ v Československu] (https: //ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2527153-bez-dovoleni-neotvirat-zvaci-dopisy-pomohly-odvratit-kontrarevoluci-v-ceskoslovensku) je jako zdroj fotografií dokumentu uvedena ČTK. Nemohlo by to stačit? Mik013 (diskuse) 22. 2. 2022, 21:25 (UTC)
Zpět na stránku „Zvací dopis“.