Dějiny, jak je možná neznáte/Předmluva

Údaje o textu
Titulek: Předmluva
Autor: Pavel Zahradníček
Zdroj: fatym.com (PDF)
Vydáno: A.M.I.M.S., Vranov nad Dyjí – Přímětice – Bítov
2016
ISBN: 978-80-7266-422-1
Licence: CC BY 3.0

Dějiny jsou opředeny mnoha mýty. Některé z nich vznikaly z neznalosti, jiné byly vytvářeny záměrně. Často je dokonce možné doložit, kdy a kdo je vytvořil… Řada těchto mýtů se u nás ve 20. století dostala i do učebnic. Dodnes mají velmi houževnatý život. Jsou opakovány, lidé jim věří – a skutečnost je často přesně opačná. Právě na to chce kniha upozornit a poskytnout fakta, díky kterým si každý může udělat svůj názor.

To, o čem se zde dočtete, je většinou historikům dávno známé – i když kniha odráží také některé nové poznatky. Cíl této knihy je však ryze popularizační: lidem, kteří nejsou historiky, poutavě a čtivě přiblížit fakta, která jsou pro odborníky v daném oboru většinou samozřejmá, ale pro širokou veřejnost u nás mnohdy velmi překvapivá. A věřím, že alespoň některá fakta z této knihy zaujmou i čtenáře historika. V době úzké specializace dokáže jen málokdo obsáhnout znalosti z celého svého oboru. Zvlášť pokud je ten obor tak rozsáhlý jako lidská historie…

Kniha tematicky nepokrývá celé církevní dějiny. Je řada témat, která by stála za podobné populární zpracování a přiblížení, aby se oddělily mýty a fakta: inkvizice, čarodějnické procesy, templáři, Giordano Bruno… Také zde se to, v co „lidé věří, že to tak bylo“, často velmi liší od obrazu, který nám zprostředkovávají historické prameny. Ještě vyhraněnější je tato situace v našich národních dějinách: doba krále Václava IV., mistra Jana Husa a husitských válek, kdy se během několika desetiletí naše země přeměnila z politického a kulturního centra Evropy na její bezvýznamnou periférii (ze světoznámé Karlovy univerzity, první ve střední Evropě, se na více než 100 let stalo učiliště regionálního významu, bylo zničeno nesmírné množství památek a napáchány nevyčíslitelné kulturní škody) – tato doba je mnohými stále považována za dobu rozkvětu a jakýsi pomyslný vrchol národních dějin. A doba rozkvětu a obnovy se nazývá „doba temna“… Snad se časem podaří přiblížit podobným populárním způsobem i tato a další témata.

Jednotlivá témata původně vycházela samostatně v časopise Milujte se!, nyní byla částečně přepracována a spojena do jedné knihy.

Nejen za velké množství poznatků, které ve svých pracích shromáždili a přehledně uspořádali, ale také za velmi výstižné formulace, které jsem pak sám nejednou použil i v této knize, vděčím především dvěma historikům: Němci Michaelu Hesemannovi (konkrétně jeho knize: Hesemann, Michael, Die Dunkelmänner. Mythen, Lügen und Legenden um die Kirchengeschichte. Augsburg; Sankt Ulrich Verlag, 2007) a Američanovi Thomasovi E. Woodsovi (vřele doporučuji jeho knihu – bestseller vydaný i v českém překladu: Woods, Thomas E., jr., Jak katolická církev budovala západní civilizaci. Praha; Res Claritatis, 2008). V těchto knihách případní zájemci najdou také rozsáhlé odkazy na prameny k daným tématům. Naopak tato kniha jich vzhledem ke svému popularizačnímu poslání obsahuje jen velmi omezené množství – jsou hlavně tam, kde jsem je považoval za zajímavé pro čtenáře.

Tato publikace vychází v tištěné i v elektronické podobě. Tištěnou je možné si nejen pro sebe, ale i pro další šíření ve vašem okolí objednat jen za příspěvek na tisk (30 Kč) + obyčejné poštovné přímo u vydavatele, tj. u A.M.I.M.S. z.s. – viz www.amims.net a informace na konci této knihy. Jako e-kniha vychází v PDF formátu a je v kompletní verzi ke stažení zdarma na www.amims.net a na www.fatym.com. Jak tištěná, tak i elektronická verze knihy je šířena pod licencí Creative Commons CC BY 3.0, to znamená, že je ji možné dále volně šířit (v celku nebo po částech), pokud uvedete pramen (podrobnosti licence na www.creativecommons.org; část obrazového materiálu má uvedenu samostatnou licenci).

P. Pavel Zahradníček