Co dál? má více významů:

Karel Kramář
Co dál? (Kramář 1935) — článek z 20. ledna 1935, reakce na sárský plebiscit
Co dál? (Kramář 1936) — článek z 15. března 1936, reakce na obsazení Porýní německou armádou