Besedy má více významů:

Josef Kajetán Tyl
České besedy
Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Rok na vsi/Leden/Besedy
František Gellner
Básnická pozůstalost/Besedy