Bílá sobota

Bílá sobota má více významů:

Encyklopedické heslo
Ottův slovník naučný/Bílá sobota
Emanuel František Züngel
Básně (Züngel)/Bílá sobota
Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Rok na vsi/Březen/Bílá sobota
Felix Háj
Školák Kája Mařík/XXI. Bílá sobota