Básně z roku 1865, svazek I./Verona

Údaje o textu
Titulek: Verona
Autor: Adolf Heyduk
Zdroj: citanka.cz
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70

K tobě zatoužil jsem také, ne, bych hradby, mosty zřel,
leč bych památky tvé zhlédnul, jimiž se dřív Říman stkvěl;
abych arenu tvou spatřil, pýchu synů tvých i dcer,
bestiím v níž člověk dáván k slávě olympických her,
kam sprovodil gotské zbraně, hněv výbojných orlů svých,
a kde sídlo svoje rozbil veliký Theodorich.
Romeo a Julii kde k nebi nesl lásky let,
na jichž hrobě usmířil se veronské zas šlechty květ,
kolébka kde druhdy stála Nepota a Catulla,
jejichž jména k pýše tvojí po staletích splanula,
odkud vznes’ se onen heros, který králem barev byl,[1]
k nedostižné výšce s oním. Assuntu jenž vykouzlil.


  1. Paolo Gagliari nazván Veronese byl tvůrcem tak zvané zlaté a sametové doby, skvělého koloritu a virtuosního propracování draperií. Assuntu pak čili na nebe vstoupení panny Marie maloval Tiziano Vecellio, prostě Tizian zvaný.