Básně z roku 1865, svazek I./Průvodem

Údaje o textu
Titulek: Průvodem
Autor: Adolf Heyduk
Zdroj: citanka.cz
Online na Internet Archive
Licence: PD old 70
Údaje o textu
Titulek: Průvodem
Autor: Adolf Heyduk
Zdroj: Nakladatelství J.Otto knihtiskárna
Online na Internet Archive
Vydáno: 1865
Licence: PD old 70

Básně z roku 1865 s. I., obsahující Jižní zvuky, Dozvuky vlašské, Vlast a Znělky vydávám po druhé v užším výboru.

Při prohlídce nalezl jsem tolik nedopatření svých, sazečských i korrektorských, že bezvolně bylo mi učiniti mnohé opravy, chtěl-li jsem, aby z knihy aspoň něco vytištěno bylo ve vydání souborném. Přítel nakladatel, chtě mě ondy překvapiti sebral rukopis a dal ho do tisku v prázdninách 1865, když jsem se toulal v Porýní, nedbaje, učiněn-li již výbor čili nic.

Po návratu mém bylo k tomu již pozdě. — Co ondy se nestalo, učinil jsem teď; větší vady jsem mýtil, mnohé pak básně zcela vypustil, a zajisté na prospěch knihy.