Básně smíšené/Vlasti zpěv, vlasti krev

Údaje o textu
Titulek: Vlasti zpěv, vlasti krev
Podtitulek: (Řečická.)
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav, Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

My Řečičtí zpěváci,
Potomci dědů ctných,
Jsme stateční junáci
Uprostřed dědin svých.
My rádi obětujem
Své drahé vlasti zpěv,
My všecko jí věnujem,
I jmění své i krev —
I zpěv
I krev,
Co vroucí lásky zjev —
I zpěv
I krev,
By ctěn byl statný lev.

My Řečičtí synové
Každého původu,
Vždy věrní jsme členové Českého národu.
My národ svůj milujem,
I jemu zní náš zpěv,
I jemu zasvěcujem
Své jmění a svou krev —
I zpěv
I krev,
Co vroucí lásky zjev —
I zpěv
I krev,
By ctěn byl statný lev.

My Řečičtí rodáci
Jsme praví Čechové,
Libujem sobě v práci,
Jak naši dědové;
Chcem však i hudbu znáti
I slavný český zpěv,
A vlasti v obět dáti
Své jmění a svou krev —
I zpěv
I krev,
Co vroucí lásky zjev —
I zpěv
I krev,
By ctěn byl statný lev.