Básně smíšené/Píseň jednoty tovaryšské

Údaje o textu
Titulek: Píseň jednoty tovaryšské
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Bratří! pobožně obcujme,
Zlého pilně se varujme;
Kdo vždy, jak chce Bůh, obcoval,
Ještě toho nelitoval.
Pobožně obcovat, bedlivě pracovat,
V Pánu se radovat, bratrstvo milovat —
To, jen to vede v štěstí chrám,
To, o druzi, heslem buď nám!

Bratří! bedlivě pracujme,
Lenost od sebe vzdalujme;
Práci přeje Bůh blaženost,
Ďábel směje se na lenost.
Pobožně obcovat .......

Bratří! v Bohu se radujme,
Hříšných plesů se varujme;
Zlé i neslušné radosti
Vedou vždy jenom k žalosti.
Pobožně obcovat .......

Bratří! bratrstvo milujme,
Druh o druha vždy pečujme;
Jedné matky jsme synové,
Milujme se, o druhové!
Pobožně obcovat, bedlivě pracovat,
V Pánu se radovat, bratrstvo milovat
To, jen to vede v štěstí chrám,
To, o druzi, heslem buď nám!