Básně smíšené/Duchu světa

Údaje o textu
Titulek: Duchu světa
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Tajen jsi ty oku smrtelnému,
Duchu světa! srdce přírody!
Zjevuješ se však přec tvoru mdlému,
Skoumá-li jen tvoje výplody.

Tebe vidím, když se na východě
Purpurová brána otvírá;
Když tvé oko v krystalové vodě
Na obraz tvé tváři pozírá.

Tebe vidím, když tu v lidském těle
Velebná se duše zjevuje;
Když sok líbá svého nepřítele —
I když láska lásku celuje.

Tebe slyším, v oblačném když moři
Hrůzoplodný hlahol hroohotá:
Když se skály, hory, země boří —
I když slavík hájem klokotá.

Tebe slyším, když tu moudrost hlásá,
Cnosti hlas když se tu ozývá;
Slyším tě, když rozkoš lásky jásá,
I když zpěv svobody zaznívá.

Tebe cítím, když se srdce mého
Nadpozemský plápol zmocňuje;
Když tě vidím, slyším přítomného,
Cítím tě — a cit mne zbožňuje!