Básně (Sládek)/Bratřím v dáli

Údaje o textu
Titulek: Bratřím v dáli
Autor: Josef Václav Sládek
Zdroj: SLÁDEK, Josef Václav. Básně. Praha: Grégr a Dattel, 1875. s. 43–44.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Ruch (almanach 1870)/Bratřím

Bratři, milí bratři moji
v dálné rodné domovině,
zápasíte v tuhém boji
a já těkám po cizině.

Hory, doly obzor kryjí,
tmavé moře mezi námi,
noha bloudí po prerii,
ale duše mezi vámi.

Vzdornáť šíje hor i dolů,
divoce to moře hučí,
ale zvěst o vašem bolu
nepředělí, nepřehlučí.

Černé hory mezi námi,
divoké se moře pění,
ale v srdce zarývá mi
zvěst se vašich utrpení.

Nemyslete, hoši, ale
že tu bídním, chořím v duchu
učím já se lítat dále
také jednou v volném vzduchu.

Učím já se přímit šíji,
kde se dosud právo vidí,
volná srdce ještě bijí,
kde je dosud — šťastných lidí.

Leč kdy byl bych orlem v letu
a vy ptenci za mřížkami,
vrátím se z těch volných světů,
žít anebo umřít s vámi.