Autor:Miloslava Procházková

Miloslava Procházková (1844–1923) byla česká redaktorka, autorka společenskovědních prací a překladatelka z francouzštiny.

Dílo editovat