Autor:Michal Ursíny

Prof. Ing. Michal Ursíny (1865–1933) byl slovenský vysokoškolský profesor, který působil v českých zemích. Vystudoval Českou vysokou školu technickou v Praze. Dva roky působil jako konstruktér mostů v pražské akciové strojírně Ruston a spol. V roce 1902 byl jmenován řádným profesorem stavební mechaniky na C. k. české vysoké škole technické v Brně. V letech 1902/1903 a 1924/1925 zastával funkci rektora.

  • Za českou universitu v Brně: řeč Michala Ursínyho, pronesená na manifestační schůzi, svolané moravským odborem Národní Rady České na 5. července 1905 v Brně. V Brně: Národní klub V Brně, 1905. 22 s.
  • Jednotná vysoká škola se zřetelem na českou universitu na Moravě: z řeči Michala Ursínyho...na slavnostní schůzi všestudentské dne 3. června 1906. V Brně: M. Ursíny, 1906. 14 s.
  • Kulturní význam české university v Brně: řeč Michala Ursínyho, pronesená na manifestační schůzi dne 23. června r. 1907 v Brně. V Brně: Moravský odbor Národní Rady České, 1907. 13 s.
  • Nauka pevnosti a pružnosti. Brno: Strojní sekce SPT, 1921. [3], 155 s.

Ottův slovník naučný

editovat

Přispíval do Ottova slovníku naučného pod značkou U-y. Je autorem hesel:

  • Galilei (část „Galilei Alessandro")

Reference

editovat