Anemonky/Hrobní nápisy

Údaje o textu
Titulek: Hrobní nápisy
Autor: August Vojtěch Nevšímal (jako August Nevšímal)
Zdroj: Anemonky. Básně omladiny jižních Čech. Vydáno 1871. s. 93–94.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

ŘezníkoviEditovat

On žil a zemřel ve ctné důslednosti:
Co dával lidem, dal i zemi — kosti.

KritikoviEditovat

Dej mu, Bože, nebe bez ostychu!
Hrozné sice kritiky on psával,
kněh však neviděl a nečítával;
nevědomosť nečiní pak hříchu.

EskamotéroviEditovat

V mnohé živobytí svého době
konal velký, znamenitý div;
největší však učinil tu v hrobě,
sama sebe — v popel obrátiv.

Nad hrobem bohatých tetEditovat

(Věnováno od jich vděčných dědiců.)

Popros Boha, duše zbožná,
aby sňal jim vinu vši,
ušetříme aspoň možná
platu za několik mší.

Nepravému demokratuEditovat

Hnije tady demokrat,
škoda je ho nastokrát!
milovalť on nejvíce
svého lidu — tisíce.

Modrokrevnému baronuEditovat

Modleme se, lidé, v zbožném spolku,
aby také tento přišel do nebe;
pustí-li kdy obloha svou šmolku,
může on tam dáť ji — ze sebe.

IdealistůmEditovat

Vy, kdož božím zvolením
nám jste písní králi,
nad oblaky honíte
svoje ideály:
byste v letu zpátečním
nevzali snad škody,
noste s sebou raději
místo křídel — schody.