Údaje o textu
Titulek: Americe
Autor: Naftali Herz Imber
Krátký popis: báseň
Původní titulek: צו אמעריקא
Zdroj: Soubor:אמנטאלאגיע פינף הונדערט יאהר אידישע פאעזיע.djvu, str. 231
Licence: PD old 70
Překlad: Uživatel:Shlomo
Licence překlad: CC BY 4.0

Svobody země,
loučím se s tebou!
Kroky mé k Jeruzalému
svatou věrnost vedou.

Pod křídly tvých orlů
blažený jsem žil;
v mysli své však stále
po Jeruzalému jsem toužil.

U tebe jsem se naučil,
co značí věrným být.
Lekci tvou chci posvětit
svoboden když budu žít.

Tam, na vrchu Morija,
na stráži já budu stát,
než všechny prapory Sionu
na Olivové hoře budou vlát.

Bratři moji milí,
nespatřím vás více;
vy však střezte touhu mou
mé písně zpívajíce.