O bídě lidské/Aforismus

(přesměrováno z Aforismus)
Údaje o textu
Titulek: Aforismus
Autor: Renata Tyršová (jako R. T—á)
Zdroj: O bídě lidské. Uspořádala A. Hübnerová. Brno : nákladem Dobročinného komitétu dam, 1890. s. 73.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: naturalismus

Sotva že malířství našeho věku začalo obracet pozornosť k životu skutečnému, poznalo, že se nemůže a nesmí vyhnouti líčení bídy. Bude tomu brzy padesát let, co namaloval Gustav Courbet dva otrhané chudáky v prachu a úpalu štěrk roztloukající. Byl to obraz doléhající na vnímavou mysl s celou trpkostí nelíčené pravdy; bouře odporu, nevole, ošklivosti zdvihla se v odvet umělcovy smělosti. Za našich dnů čtvrtý stav se svými bolestmi, se svým strádáním, s bídou — dvojnásob těžkou pro ty, kdož pod jhem chudoby se bouří trpkostí proti šťastnějším — dobyl již domovského práva v říši umění. Dosud ne bez odporu, pravidlem štítem zákonů krásna se hradícího.

Kdyby každý z těch, kdož odvracejí zraků od ran společnosti, pomáhali hojiti ty, jichž obraz tak nepříjemně se jich dotýká, kdyby všichni, kteří s takovou nechutí patří v tvář bledé bídě, se vynasnažili zjasniti její vychudlou, zasmušilou tvář paprsky soucitu a činorodého milosrdenství — zda nemohlo by si pak malířství naturalistické říci, že pomáhalo při krásném činu lidskosti?