Účel

Šablona pro odsazení citace zvláštní formátováním.

Použití

{{Citace|1= |(2=) }}

Šablona má dva parametry:

  • parametr 1: vlastní citát (povinný)
  • parametr 2: (nepovinný) případná úvodní věta jako „XY o něm tvrdí že:“
  • tento text je znázorněn bez zvláštního formátování jako i normální text na stránce
  • ve složitějších případech (odkazy pomocí referencí ap.) se tento parametr nevyplní a úvodní věta se na stránku vloží zcela normálně (popř. napíklad s odkazem jako poznámka pod čarou ap.)

Příklady použití

Kód Výsledek
* František Bílý napsal o Nerudovi ve sbírce Patery knihy plodů básnických (1892) na str. 184:

{{Citace| Nar. v Praze 9. července 1834. Spoluzakladatel moderního směru v básnictví českém. Zvláště populárním se stal svými fouilletony v Nár. listech. Redigoval některé belletristické časopisy (Obrazy života 1859, Rodinnou kroniku 1868, Květy, Lumír), posledně pořádal Poetické besedy. Vydal r. 1858 Hřbitovní kvítí, 1867 Knihy veršů, r. 1878 Písně kosmické, 1883 Ballady a romance a Prosté motivy; mimo to několik svazků prací prosaických (cestopisy, humoresky a satiry, obrazky, feuilletony), některé hry dramatické, četné úvahy atd. Zemř. 22. srp. 1891.}}

* František Bílý napsal o Nerudovi ve sbírce Patery knihy plodů básnických (1892) na str. 184:

Nar. v Praze 9. července 1834. Spoluzakladatel moderního směru v básnictví českém. Zvláště populárním se stal svými fouilletony v Nár. listech. Redigoval některé belletristické časopisy (Obrazy života 1859, Rodinnou kroniku 1868, Květy, Lumír), posledně pořádal Poetické besedy. Vydal r. 1858 Hřbitovní kvítí, 1867 Knihy veršů, r. 1878 Písně kosmické, 1883 Ballady a romance a Prosté motivy; mimo to několik svazků prací prosaických (cestopisy, humoresky a satiry, obrazky, feuilletony), některé hry dramatické, četné úvahy atd. Zemř. 22. srp. 1891.

Příbuzné šablony