Čtyřverší Omara Chajjáma/656.

Údaje o textu
Titulek: 656.
Autor: Omar Chajjám
Zdroj: CHAJJÁM, Omar. čtyřverší Omara Chajjáma Praha: Symposion, 1947
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Josef Štýbr
Licence překlad: PD old 70

Nic, bloude, nejsi v běhu života,
jen z větru základ, stavba nicota;
tvé bytí mezi dvojím nebytím.
ty, nic, jsi vprostřed, vůkol prázdnota.