České besedy/Sláva Čecha

Údaje o textu
Titulek: Sláva Čecha
Autor: Vlastislava R.
Zdroj: České besedy. Sestavil J. K. Tyl. Praha : J. H. Pospíšil, 1842. s. 48.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 140
Převedeno z bratrského pravopisu.

Krále, vlast a Boha ctíti,
Nezarmoutit žádného,
Veselé vždy mysli býti:
Jest cíl Čecha věrného.

Zármutek a utrpení
Čecha-li kdy potkává,
Opět brzo ulevení
Vděčná vlast mu podává.

Čech vždy jako skála stojí,
Vlasti své jest ochrance,
Strastí žádných se nebojí,
Čech pro vlast i zemřít chce!