Černé růže/Na pastvině

Údaje o textu
Titulek: Na pastvině
Autor: Adolf Heyduk
Zdroj: Čítanka
Licence: PD old 70

K západu se slunce kloní;
nebe zrudlo jako krev,
na klekání ve vsi zvoní,
z pastvin teskný zvučí zpěv.

Jako pták se polem nese,
chví se, slábne; ohlas jen
od skal šedých v černém lese
v luh se vrací jako sen.

A zas hyne, mizí znova,
marně ptám se: Kamo jdeš?
Jak ta píseň pastevcova
zhynu, zajdu, zmizím též.