Černé růže/Mlhy podjeseně

Údaje o textu
Titulek: Mlhy podjeseně
Autor: Adolf Heyduk
Zdroj: Čítanka
Licence: PD old 70

Podjeseně mlhy chladné
ovily mi skráň i hruď,
co dřív kvetlo, chřadne, vadne —
blaho, štěstí s Bohem buď!

Už vás srdce nenalezne,
už vás marně volám zpět,
před očima hory mezné,
za mnou, cizí — prázdný svět!