Útěcha má více významů:

Ludmila Grossmannová
Útěcha (Grossmannová)
Pierre Lachambeaudie
Útěcha (Lachambeaudie)
Jan Neruda
Kniha epigramů/Útěcha
Josef Václav Sládek
Básně (Sládek)/Útěcha