Zpívejme!/Ach synku, synku

Údaje o textu
Titulek: Ach synku, synku
Autor: lidová
Zdroj: PEŘINA, František Jaroslav. Zpívejme! Výbor nejoblíbenějších vlasteneckých, společenských, milostných a národních písní českých. Praha: nákladem knihkupectví B. Stýbla, 1888. s. 207–208.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD traditional
Související: Ach synku, synku
Dílo ve Wikipedii: Ach synku, synku

Ach synku, synku, doma-li jsi?
Tatíček se ptá, oral-li jsi?
Oral jsem, oral, ale málo,
kolečko se mně polámalo.
Oral jsem, oral cestu bílou,
kudy jsem chodil za svou milou.
Což je ta cesta ušlapaná,
šla po ní holka uplakaná.
Což je ta cesta tvrdá orat,
že se nedáme spolu oddat.
Dejme si, hoši, dejme zahrát,
však už nám šijou v Praze kabát,
a v Hoře Kutné kamizolku,
že jsme měli každý hezkou holku.