Zlaté jiskry/Píseň české mládeže

Údaje o textu
Titulek: Píseň české mládeže
Autor: Josef Zaříčanský
Zdroj: ZAŘÍČANSKÝ, Josef. Zlaté jiskry. Nové Město nad Metují: Bohdan Böhm, 1888. s. 35.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

I. Editovat

Čestně světem putuje,
vlasť kdo ctí a miluje,
k domovině rád se zná,
kde své milé bratry má.

Blaze pílí životem,
kdo miluje rodnou zem,
slavných otcův synem jest,
kdo vždy hájí vlasti čest!

Proto mládci, junové,
v dnech mladosti růžové,
snahu mějme jedinou:
vlasť proslavit milenou!

II. Editovat

Jásej srdcem, že jsi Čech,
předků važ si činů všech,
práv i zvyků zděděných,
svatých odkazův to svých!

Vítaný pak přijde čas,
z rumu sláva vstane zas,
zachrání nás nebesa
a vlasť máti zaplesá!

Proto mládci, junové,
v dnech mladosti růžové,
snahu mějme jedinou:
vlasť proslavit milenou!