Zamořená léta/A hrdý buď

Údaje o textu
Titulek: A hrdý buď
Autor: Stanislav Kostka Neumann
Zdroj: NEUMANN, Stanislav Kostka. Zamořená léta: Básně 1939-1944. Praha: Svoboda, 1952, s. 90
Moravská zemská knihovna v Brně
Licence: PD old 70

A hrdý buď,
žes vytrval,
žes neposkvrnil ústa ani hruď
falešnou řečí.

Takový byl můj lid
s kosou a kladivem.
Na jitřní čekal svit,
čekal a věřil.

Úrodu novou sklidí sám,
sám se svými.
Jděte mu z cesty. Staví chrám
bratrské doby.