Z mého kraje/Stesk honicích psů

Údaje o textu
Titulek: Stesk honicích psů
Autor: Antonín Sova
Zdroj: SOVA, Antonín. Z mého kraje. 2. vyd. Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod, 1957., s. 44.
Licence: PD old 70

Náš nadlesní byl dlouho, dlouho chorý.
Však v poledne hvízď na psy pronikavě,
i dveře uzavřené na závory
jich náhlým vpádem rozlétly se hravě!
Dnes psi tak smutně před myslivnou leží,
své boky tisknou v trávu, jež tu bují,
obojky zvoní… Plotu řídkou mřeží
zřít lesy, jak se v mlhy ponořují.
Jak před deštěm by bylo… Mrtvo dýchá
z borovic, modřínů, a jednotvárně
pivoňky voní, bzučí hmyz tam zticha…
Tři dny už čekají ti psi… Však marně…