Z mého kraje/Lilkový květ

Údaje o textu
Titulek: Lilkový květ
Autor: Antonín Sova
Zdroj: SOVA, Antonín. Z mého kraje. 2. vyd. Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod, 1957., s. 59.
Licence: PD old 70

Přec nejvíce mě parné léto chytá;
ten lilkový květ keřů bramborových,
když po něm bělásek se hbitě kmitá
a motýlů let leskle perleťových,
jdou zevšad brázdy rovné, dlouhé, samý
zkřís lilkový květ onen, trsy křehké
se vanem chvějí, tentýž zápach známý,
a tentýž na všem závoj mlhy lehký.
Já myslím si: toť chudých pokrm denní,
moderní poeto, hle, v našem kraji!
Však hymny nemám, pouze zamyšlení,
jen modlitu, jen tu, již ve vsi mají.