Z mého kraje/Ježíšek

Údaje o textu
Titulek: Ježíšek
Autor: Antonín Sova
Zdroj: SOVA, Antonín. Z mého kraje. 2. vyd. Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod, 1957., s. 74.
Licence: PD old 70

Že též jsou něžní u nás, o tom víte:
a já se právě v okno jizby díval
papírem slepené a neumyté,
po černých stěnách stín se v kouty vrýval,
a dveře bez petlic, tu černá bidla
nad pecí visela, tu holubice,
zrobená z vajec, schvívala svá křídla,
pár stolic, obrázků a nic již více…
Však v mechu jesle barevné tu stály,
a stromek drobný blíž mi kynul snětí.
A tušil’s na chvíli, že ráj tu malý,
tu bouřit bude veselý smích dětí!