Z mého kraje/Epilog ke knize črt

Údaje o textu
Titulek: Epilog ke knize črt
Autor: Antonín Sova
Zdroj: SOVA, Antonín. Z mého kraje. 2. vyd. Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod, 1957., s. 77.
Licence: PD old 70

Jak děcko byl jsem, v kraje svého mapu
já zarážel jsem řadu praporečků,
ne bitvy že v ní ryly ostří drápů,
a krvavou svou po nich táhly vlečku,
jen jako letem, kam mě nesly oči,
kde hřbitovní zeď u vsi hlásá: „marně“,
kde mlýnské kolo v olšoví se točí,
a v pláních cvrček cvrčí jednotvárně,
kde svahy, lesy s milíři spí v tichu;
já stopu zahlíď vesské dívky v trávě,
slech řečí sousedů, kdy hledí v líchu,
zřel stíny žití, jak vše rvou tak dravě…