Z mého kraje/Žně

Údaje o textu
Titulek: Žně
Autor: Antonín Sova
Zdroj: SOVA, Antonín. Z mého kraje. 2. vyd. Krajské nakladatelství Havlíčkův Brod, 1957., s. 63.
Licence: PD old 70

A již jsou žně… Jak obři kolébají
se vozy s obilím po celé týdny,
lny hnědou pomalu a žlutě zrají,
je měsíc příznivý, a čas je klidný.
Makovic zahnědlé skvrnaté hlavy
mdlou vůní zadýchly, co počly zráti…
Po polích děti chudých jdou již davy,
hrst klasů každé ve své ruce chvátí.
Již k prvým obžínkám se časy chýlí,
kdy první „bábu“ strojit bude chasa,
a celá ves v té bude výskat chvíli
s tou lehkostí, jíž volný pták jen jásá!