Wikizdroje:Wikiprojekt Autoři

Název projektu: Wikiprojekt Autoři

Založeno: 21.06.2006

Cíl projektu: Kategorizace stránek podle jednotlivých autorů, vybavení takových stránek vhodnými šablonami, dělení více stránek jednoho sborníku na jednotlivé stránky (a jako vedlejší produkt i řešení dělení dlouhých textů)

Projekt s podobným cílem:


V rámci tohoto projektu by něly být vyřešeny různé otázky, zmíněné nahoře, které se pro další funkčnost Wikisource zdají být důležité. Výsledky by posléze měly být jakousi červenou nití při zakládání a formatování takových stránek. Nežli bude červená nit nalezena, je asi nutno trochu diskuse o ní. Diskuse je důležitá i pro technické řešení dělení takových textů (zaručení, že stránky budou počítany, zejména pak ale založení a použití různých šablon).