Wikizdroje:Správce s omezeným statusem

Správce s omezeným statusem, na doménách bez lokálních byrokratů udělováno jako „temporary permissions for emergency or technical purposes“ (viz na metě), je správce, jehož působení, resp. práva jsou udělena přechodně:

  • s časovým omezením,
  • za jistým účelem.

Na českých Wikizdrojích jsou tato práva udělována v případě potřeby lokálně, povětšinou z rozhodnutí lokálních byrokratů, resp. jiných správců. Žádosti se podávají na stránce Wikizdroje:Žádosti o práva správce s tím, že mimo přesného uvedení účelu (resp. časového omezení) je v žádosti formulována i dohoda, podle níž takový budoucí správce souhlasí s odebráním správcovských práv po ukončení dohodnutého působení, další podmínky pro odebrání práv by měly být dle potřeby vyjmenovány (porušení či překročení povolené činnosti apod.). Tato dohoda musí být před udělením statusu správce podepsána. Dohoda musí být formulována i anglicky, po vypršení působení takový správce sám nebo lokální byrokrat podá žádost o odebrání práv na Steward requests/Permissions#Removal of access s odkazem na tuto smlouvu.